Goede zorg voor alle Amsterdammers

De zorg wordt niet alleen duurder, maar ook steeds grootschaliger en onpersoonlijker. De menselijke kant van de zorg raakt ondergeschikt in grote instellingen die van zorg een ‘product’ gemaakt hebben. Managers zitten de mensen die in de zorg wérken met een stopwatch en onbegrijpelijke targets op de hielen. Gespecialiseerde zorg is zo ingewikkeld geworden dat het vooral hoog-opgeleide mensen zijn die zich door de bureaucratie weten heen te worstelen. Veel van de wijkverpleegkundigen die vroeger met hart en ziel zorg verleenden zijn ontmoedigd geraakt.

Zorgcentra dicht bij de mensen maken zorg toegankelijk voor iedereen en de kosten zijn veel lager dan de dure tweedelijnszorg. Die specialisten in dure instellingen hebben er namelijk geen belang bij om een vrijwilliger uit de buurt te benaderen om je te helpen. Ze kennen je buurt überhaupt niet. Dat maakt de zorg onpersoonlijk en onbetaalbaar.

In een lokaal zorgcentrum kunnen we mensen aan elkaar verbinden, bijvoorbeeld een student of scholier die mensen helpt met ingewikkelde post, en professionals kunnen voorlichting geven aan ouders over opvoeden en gezonde voeding. We moeten zorgen voor goed gekwalificeerde mensen, hulpverleners en huisartsen op topniveau, die zich willen verbinden aan de buurt. Die de positieve krachten in de buurt weet in te zetten, maar die ook weet wanneer specialistische zorg nodig is.

Laten we in Amsterdam eerst stoppen met verder bezuinigen op budgetten die voor de zorg geoormerkt zijn en het geld dat we krijgen ook echt uitgeven aan zorg. En laten we die middelen investeren in samenhangende gemeenschappen in de buurten rond ouderen en anderen die zorg nodig hebben: zorg in de buurt. Met 200 miljoen euro die het college in de jaren 2015-2018 bij ongewijzigd beleid, bezuinigt en niet uitgeeft op de zorg kunnen we in elk van de 97 buurten van Amsterdam een buurtvoorziening creëren, die de spil vormt van zo’n samenhangende  netwerk. Een buurtvoorziening waar ouderen en andere hulpbehoevenden een maaltijd kunnen krijgen in het buurtrestaurant. Waar familie vrijwilligers kunnen ontmoeten die hen kunnen helpen. Een buurvrouw met haar zorgen over een oudere buurman terecht kan. Waar een oudere klusjesman uit de buurt werkt die bij ouderen thuis drempels wegneemt, beugels aanbrengt en een traplift.

Het kan. Laten we het mogelijk maken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *