Radicaal anders

Het moet anders met Amsterdam. Radicaal anders. Het gaat zo goed met Amsterdam, dat we er nauwelijks vat op kunnen houden. Een geweldige stad die op volle kracht richting de top doorstroomt, heeft recht op een bestuur dat dat ook doet. En daarom moet het anders: wij moeten Amsterdammers weer grip geven op de stad.

Daarom gaan we voor 200 miljoen sociale huurwoningen kopen en verhuren voor een sociale prijs. Daarom maken we 97 buurtplannen, voor elke buurt één en daarom leggen we alle platte daken vol zonnepanelen en verlagen daarmee woonlasten van Amsterdammers.

De komende tijd zal je regelmatig van mij horen. En ik wil graag van jou horen. Doe dus mee, sluit je aan voor een radicaal andere koers voor Amsterdam!

Lees ook mijn kandidaatstellingsspeech!

Nieuws

Over mijzelf

Mijn naam is Jeroen van Berkel, ik heb een prachtige vriendin en twee lieve dochters. Wij wonen al een eeuwigheid in Bos en Lommer en willen daar nog vele jaren blijven. Sinds 1998 ben ik werkzaam voor de idealen van de PvdA: eerst voor onder meer Khadija Arib, Jet Bussemaker en Annet van der Hoek. Daarna voor Ahmed Aboutaleb,

Sinds 2014 ben ik dagelijks bestuurder in Stadsdeel West en kan mijn idealen daar elke dag waar maken voor en samen met de Amsterdammers. Daar heb ik er samen met Arjen Vliegenthart voor gezorgd dat we een stadsbrede aanpak van armoede hebben opgesteld die in elke buurt werkt. Daar hebben we bewoners een echte stem gegeven in hun buurt, digitaal en gewoon met heel veel bijeenkomsten in de buurt. Ik heb er samen met de PvdA in West voor gezorgd dat we buurtvoorzieiningen in ere herstellen. Dat we buurtontmoetingsplekken niet volplempen met hotels maar bewaren voor de buurt. Dat we slecht beveiligde sociale huurwoningen, beter beveiligen waardoor het aantal inbraken is gedaald. Dat bewoners met een goed initiatief ondersteunen en belonen in plaats van tegenwerken.

En nu ben ik kandidaat lijsttrekker van de PvdA in Amsterdam. Dat doe ik omdat het anders moet met Amsterdam, radicaal anders. Het gaat zo goed met onze stad dat we de grip dreigen te verliezen. Dat Amsterdammers niet meer weten hoe hun buurt en stad er over 5 jaar uitziet en vooral of zij nog onderdeel zijn van dat plaatje. Ik geloof in Amsterdam, ik geloof in de Amsterdammers en ik geloof dat het geweldige succes van onze stad te danken is aan die enorme diversiteit van die Amsterdammers. En daarom gaan wij de Amsterdammer weer grip op de stad geven. Door het anders te doen, radicaal anders.

Waar ben ik geweest

Ik wil zoveel mogelijk amsterdammers spreken de komende tijd over hoe het radicaal anders kan. Hier kan je volgen waar ik ben geweest en waar ik heen ga. Langzaam zullen we Amsterdam roodkleuren. En dat begint wellicht bij jou.

Doe mee!

Wil je meedoen met Jeroen?